Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα αυτή,  παρουσιάζει κάποια θέματα πληροφορικής που έχουν άμεση σχέση με την ύλη του Γυμνασίου  και  προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών.